Deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. U bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie, software, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, zonder schriftelijke toestemming van eenkadovoor.nl.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van eenkadovoor.nl, is het mogelijk dat de informatie die wij publiceren onvolledig of onjuist is. Beweringen en mening op ons forum, zijn niet per definitie die van de redactie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie van eenkadovoor.nl.

Deze website en de andere sites van eenkadovoor.nl bevatten links naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. eenkadovoor.nl oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat eenkadovoor.nl de elementen goedkeurt die deze sites bevatten.